Nå er Rodamyr barnehage igang med rehabilitering og oppgradering av uteområdet! Våren 2019.

Styret og årsmøtet besluttet i 2018 at barnehagen skulle rehabilitere og oppgradere uteområdet. Området blir delt inn i to arbeidsdeler. Del 1 er utvidelse av skur med ny garasjeport, nytt grøntområde og en ny piratskute med fallmatter. Dette området blir først åpnet, ca mai måned). Del 2 er området ved det store sandbassenget og tunnellrutsjebanen. Her skal sandbassenget kraftig forminskes, det skal dreneres, legges asfalt, nye fallmatter og nye lekeapparater. Dette området blir åpnet ca juni/juli. Vi gleder oss.

Rodamyr barnehage fyller 25 år høsten 2019. Det er derfor ekstra kjekt at vi får et rehabilitert og oppgradert uteområdet.

Da barnehagen ble åpnet i 1994, var uteområdet så ferskt at det kun var små busker rundt omkring. Planteplanen har etterhvert vist seg godt i terreng, og området  har resultert i gode klatremuligheter og  gjemsellek.

I 2006 var personalet på studietur der de hentet inspirasjon til 1. renovering av uteområdet. Dette ble gjennomført 2009 - 2010. Veldig kjekt med nye klatre og tauleker, tunnelbane, vannlekeelv osv.. Men i Rodamyr er det herlige aktive og fantasirike barn. De bruker området flittig og det har derfor blitt behov for renovering nr 2 i vår barnehage. Vi tar barnas lek og utvikling på alvor i tillegg til vedlikehold og sikkerhet.