Følg med, foresatte i Rodamyr barnehage. ! UDIR har sendt ut brukerundersøkelse til foresatte i barnehager.

UDIR ( Utdanningsdirektoratet ) er i år forfatter av den nasjonale brukerundersøkelsen. .

Brukerundersøkelsen er en unik og fantastisk mulighet for dere foreldre til å si noe om opplevelsen av Rodamyr barnehage.

Personalet ser frem til at alle tar seg noen minutters tid og gir oss en tilbakemelding. Selv om barnehagen har flere arenaer der foreldre kan komme med innspill, så bruk denne muligheten nå. Takk.