Har du barn født i September og Oktober?

Som omtalt i media den siste uken, så legger regjeringen nå til rette for at barn som er født i September og Oktober i 2015, skal gis rett til barnehageplass fra høsten 2016. Sola kommune informerer om at de som ønsker barnehageplass fra høsten 2016, må søke innen fristen for hovedopptaket som er 1. februar.

Søknad sendes elektronisk via Sola kommune sin hjemmeside.