Måldokument 2018 - 2023

" I barnas fotspor "

MÅLDOKUMENT 2013-2018Måldokument sier noe om historien vår og vårt pedagogiske grunnsyn.