Hver barnehage er pålagt til å ha et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalgets representanter for 2017-2018 er:

Foreldrerepresentanter:

  • Maren Strand Nilsen 926 21 654
  • Tonje Frøiland 480 72 121

 

Ansatte representanter:

  • Sissel Sørum, daglig leder 
  • Astrid Slethei, pedagogisk leder 

Politisk representant fra Sola kommune: Nicolas Kolnes-Cassis