Hver barnehage er pålagt til å ha et samarbeidsutvalg.

9Samarbeidsutvalgets representanter for 2019-2020 er:

Foreldrerepresentanter:

  •  Silje Andresen 
  •  Caroline Log 

 

Ansatte representanter:

  • Sissel Sørum, daglig leder 
  • Astrid Slethei, pedagogisk leder 

Politisk representant fra Sola kommune: Nicolas Kolnes-Cassis