Avdeling Tusenbein

"Små hjerter kan også føle store ting" Grisling

TUSENBEIN:

Avdeling med plass til 18 barn i alderen 2-6 år

1 pedagogisk leder, 2 assistenter

På tusenbein er vi opptatt av at alle barna skal føle tilhørighet i gruppen. Med så mange som 18 barn blir det viktig å dele opp i mindre leke/aktivitetsgrupper. Tirsdag og onsdag er førskolebarna sammen med førskolebarna på avdeling tusenbein. Da har de andre barna «Solklubben». I klubbene holder vi ofte på med ulike prosjekter den ene dagen, og går på korte og lengre turer den andre dagen.

Mobilnummer: 948 93210