Kostholdet i barnehagen

Det blir fra mange ulike hold satt fokus på barn og kosthold. Spesielt har fokuset vært rettet mot barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet som barnehagen hører til under, har også tatt dette på alvor. Vi ser det som viktig og riktig at det blir rettet søkelys på dette og har jevnlig gjennomgang av våre rutiner for kostholdet i barnehagen vår. Personalet ønsker å være bevisst på det som serveres barna i barnehagen.

I vår barnehage har vi smøremåltid to ganger daglig og frukt/grønnsaker på ettermiddagen. Av pålegg er vi bevisst på variasjon og vi tilbyr ulike grønnsaker til måltidet.Vi prøver oss frem når det gjelder varm mat,og lar stadig barna få smake noe nytt.Vi har en del fester gjennom året og ønsker også her å redusere sukkermengden. Fint hvis dere foreldre respekterer dette ogikke sender med barna sukkerholdige ting.Av drikke får barna valget mellom melk eller vann. Dette gjelder også på turer. Saft kan forekomme en sjelden gang.

Foreldrene trenger ikke ta med noe i forbindelse med bursdagsfeiring i barnehagen.