Dugnader i barnehagen

I Rodamyr barnehage arrangerer vi to dugnader i året. For at barna våre og de ansatte skal trives er det viktig at vi vedlikeholder og legger til rette uteområde og bygg. Tenk at: "her skal MITT barn trives" I tillegg, kommer du i kontakt med de andre foreldrene og kan bli kjent med flere. Kjempehyggelig og nyttig!

 

 

DUGNADER I RODAMYR BARNEHAGE SA

Lagets medlemmer har 2 dugnader per
barnehageår. 

 

Eierstyret bør stille med en representant på hver
dugnad.

Dugnadskomiteen blir valgt inn for 2 år. Komiteen
trer i kraft ved nytt barnehageår, 15.august. Dugnadskomiteen skal stille med
en representant på hver dugnad. Denne skal administrere og ha hovedansvaret.