Dugnader i barnehagen

I Rodamyr barnehage har alle en dugnadsplikt. For at barna våre-og de ansatte skal trives er det viktig at vi vedlikeholder og legger tilrette uteområde og bygg. Tenk at: "her skal MITT barn trives" I tillegg, kommer du i kontakt med de andre foreldrene og kan bli kjent med flere. Kjempehyggelig og nyttig!

Dugnadsreglene for barnehagen finner du her:

 

DUGNADSREGLER
FOR RODAMYR BARNEHAGE SA

Lagets medlemmer har 2 plikige dugnadert per
barnehageår. Det er mulig å betale seg fri for kr. 2500,- pr. dugnad.

 

Eierstyret bør stille med en representant på hver
dugnad.

Dugnadskomiteen blir valgt inn for 2 år. Komiteen
trer i kraft ved nytt barnehageår, 15.august. Dugnadskomiteen skal stille med
en representant på hver dugnad. Denne skal administrere og ha hovedansvaret.

Samarbeidsutvalget
og valgkomiteer får godskrevet komitearbeid fra dugnadskonto

 

Dugnadskomiteen for barnehage året 2020-2021 består av:

Jesper Tobiassen

Sean Graeter

Viviann Pedersen

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med en av disse.