Mauren

«Mauren» Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

 

 

MAUREN:

Avdeling med plass til 9 barn i alderen 1-3 år.

Her jobber det 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

Mauren har som hovedoppgave å skape trygge barn som etter hvert skal våge seg ut på egen utforskning. Her er det viktig at barna får gode relasjoner til de voksne (en sikker base), før de så smått knytter vennskap til andre barn. Barna på mauren er ute hver dag, men varigheten av utetiden er litt væravhengig. Det blir som oftest en tur i nærmiljøet hver uke. Aktiviteter inne på avdelingen handler mye om å la barna bruke sansene sine. Ta på, lukte på og føle. De ansatte på mauren er god på leke på gulvet, være nære barna.

Mobilnummer: 948 92023