"I barnas fotspor"

LEKEN fødes på stellebordet. Den betyr alt for oss i barneårene og vi bærer den med oss hele livet.

I løpet av dagen er det mange inntrykk som skal bearbeides hos et barn, og da bruker barna leken for å kunne sortere og plassere all ny læring.

Leken setter en gullkant på livet og gir mening utover det vanlige. Barn som har lært seg knepet kan når som helst gå inn i lekens verden.

Lekens verden er en forhekset verden, der alt er mulig og alt kan forandres. Denne forandringen er en slags skapergjerning og oppfinnsomheten har ingen grenser.

 

VÅRE MÅL MED LEKEN:

  • At barna skal finne seg lekekamerater
  • At barna skal få tid og muligheter til å leke uten å bli forstyrret
  • At barna får sosial trening i samhandling med andre
  • At barna får spillerom slik at kreativitet og fantasi settes i sving.
  • At barna får ny lærdom gjennom leken.

 

HVORDAN NÅR VI DISSE MÅLENE:

  • Ved at vi  ikke legger opp til en altfor strukturert hverdag
  • Ved at vi tar barnas briller på og våger ut nye grenser
  • Ved å være positive
  • Ved å være deltagende og at vi verdsetter barnas lekehverdag
  • Ved at vi gir av vår erfaring og kunnskap og viser vei