I Tananger, midt mellom kumarka og skogen, ikke langt fra havna, ligger Rodamyr barnehage

Rodamyr barnehage er en privat andelsbarnehage som ble åpnet i 1994. Vi har 3 avdelinger med barn i alderen 1-6 år. Vi er 11 ansatte, 1 pedagogisk leder og 2 assistenter på hver avdeling.

Rodamyr barnehage SA eies og drives av foreldrene. I 2013 gikk barnehagen over fra å være et andelslag til et samvirke. Prinsippet er det samme, og medlemmene betaler en andel på kroner 3000 når de tar i mot plassen. Dette beløpet refunderes når barnet slutter.