Årsmøtet velger et styre

Styret velges av Årsmøtet som er barnehagens øverste besluttende organ. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. Styret er representert med 4 medlemmer og 1 varamedlem. Daglig leder er også representert i styret.

I tillegg til styreleder, har styret en økonomiansvarlig, ett medlem av dugnadskomiteen, ett medlem av samarbeidsutvalget, i tillegg til ett ordinært styremedlem.

Styret skal representere eierne og ivareta deres interesser med hensyn til drift av barnehagen:

  • Økonomisk planlegging og drift
  • Pedagogisk planlegging og drift
  • kompetanseutvikling
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Arbeidsgiveransvarlig

 

Det er ansatt en daglig leder til å ivareta disse oppgavene.

 

Styret for 2023-2024 består av:

Styreleder: Mona Elve Skofteland

Styremedlem: Martin Lunde

Styremedlem: Maria Grude

Styremedlem: Daniel Hegner Frantzen

Varamedlem: Marianne Kristiansen 

Daglig leder: Sissel Sørum