"En livsglad og minnerik barnedom i Rodamyr"

En visjon kan ikke og skal ikke være målbar. Den skal minne oss på alle våre grunnleggende holdninger og at vi alltid har noe å strekke oss etter. Vi skal prøve og fange ordene i visjonen, ta dem ned og få dem ut i det praktiske rommet.

Vi ønsker at visjonen vår skal komme til uttrykk gjennom og se:

  • Voksne som er imøtekommende
  • Voksne som er rause
  • Voksne som ser, lytter og hører
  • Voksne som viser vilje til endringer
  • Voksne som våger å ta barnas "briller" på seg

 

  • Barn som er glade og trygge
  • Barn som lever ut nysgjerrigheten sin
  • Barn som leker og finner seg venner
  • Barn som får utfordringer og tillit
  • Barn som får tid til forskning

 

Vi vil ha glade, sterke barn som gleder seg til resten av livet, og som vet at de har mye å bidra med!