Søke barnehageplass

Hvordan søke barnehageplass? Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer. Du må registrere en egen søknad for hvert barn. Er du folkeregistrert i Sola kommune, må du logge inn for å søke. Du kan prioritere 4 barnehager. Du trenger ikke søke på ny dersom du har en aktiv registrert søknad. Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.